Vinnerjul – €500.000 med Highroller Casino

Bonus Code Ho Ho Ho
Valid Until: des 31, 2023
Regler og vilkår
Promotion period: 09:01 CET 01/12/2023 - 09:59 CET 01/01/2024. The promotion is divided into 4 weeks, with Tournaments and Prize Drops: Week 1: 09:01 CET 01/12 - 09:59 CET 07/12 Week 2: 09:01 CET 08/12 - 09:59 CET 14/12 Week 3: 09:01 CET 15/12 - 09:59 CET 21/12 Week 4: 09:01 CET 22/12/2023 - 09:59 CET 01/01/2024. Players must select Opt-In to participate in the tournament. Only bets made with Real Money qualify for this promotion. Selected games: 9 Masks of Fire King Millions, Mega Moolah Goddess, Hyperstrike King Millions, Paddys Pot Mega Moolah, Pots O Riches Mega Moolah, Starlite Fruits Mega Moolah, Thunderstruck II Maple Moolah, Thunderstruck II Mega Moolah, Immortal Romance Maple Moolah, Treasures of Kilauea Mega Moolah, 9 Blazing Diamonds Wowpot, Absolootly Mad: Mega Moolah, African Legends, Atlantean Treasures: Mega Moolah, Ancient Fortunes: Poseidon WOWPOT Megaways, Book of Mega Moolah, Book of Atem WOWPOT!, Fortunium Gold: Mega Moolah, Cash N Riches WOWPOT! Megaways, Queen Of Alexandria: Wowpot!, Sherlock and Moriarty WOWPOT!, Sisters of Oz: WowPot, Immortal Romance Mega Moolah, Wheel of Wishes, Juicy Joker Mega Moolah, Wolf Blaze WOWPOT! Megaways, Mega Moolah. Tournament Week 1, 2, 3: €/$63,900 1st - €/$6,000 2nd - €/$3,000 3rd - €/$1,500 4th - €/$1,000 5th - €/$800 6th - €/$600 7th - €/$300 8th - €/$250 9th - €/$200 10th - €/$150 11th - 210th - €/$100 211th - 410th - €/$50 411th - 660th - €/$20 661st - 1000th - €/$15 1001st - 1500th - €/$10 1501st - 2500th - €/$5 Tournament Week 4: €/$77,900 1st - €/$8,000 2nd - €/$4,000 3rd - €/$2,500 4th - €/$1,000 5th - €/$800 6th - €/$600 7th - €/$300 8th - €/$250 9th - €/$200 10th - €/$150 11th - 210th - €/$100 211th - 410th - €v50 411th - 660th - €/$20 661st - 1000th - €/$15 1001st - 2000th - €/$10 2001st - 4000th - €/$5 Players will be awarded points for achieving the Win Criteria defined as: the biggest win percentage from a single Qualifying Spin. The points multiplier is set to 1,000 for the promotion. For example, a player places a €/$1 bet and wins €/$50 with one qualifying spin, the calculation of points is: €/$50 (winnings) divided by €/$1 (bet) multiplied by 1,000 (points multiplier) equals 50,000 points awarded to the player. The higher the total value of the points received by a player with one qualifying spin, the higher the player’s score. The leaderboard is ranked in accordance with a player’s score. The score is based on the highest points reached each time they achieve the win criteria during the promotion, replacing the previous score with the new score (if higher). The best scores are ranked on top of the leaderboard. In cases of equal scores, the players who achieved them first are classified higher on the leaderboard. The collection of points related to the Tournament is separate to the Prize Drops, and therefore does not trigger a Prize Drop. Prizes will be manually credited to winners within 2 business days. Prize Drop Week 1, 2, 3: €/$36,100 1 x €/$2,500 9 x €/$1,000 10 x €/$500 10 x €/$250 50 x €/$100 100 x €/$50 200 x €/$20 200 x €/$10 220 x €/$5 Prize Drop Week 4: €/$34,850 1 x €/$2,500 9 x €/$1,000 10 x €/$500 50 x €/$250 100 x €/$100 800 x €/$50 1030 x €/$20 1500 x €/$10 1500 x €/$5 Prize Drops will be awarded at random throughout the promotion, after a player has made a qualifying spin. One (1) qualifying spin on any selected game may trigger one (1) Prize Drop. Each Prize Drop is a fixed cash amount. Prizes will be manually credited to winners within 2 business days. In cases of disconnections or general technical issues all spins affected are rendered void and might not be included in the promotion for scoring purposes. By participating in this promotion, players acknowledge and accept both the inclusion in this promotion and possible display of the username alongside the details of any prize won in the promotional leaderboard. If a player’s account is self-excluded or blocked during the campaign period, the player will not be eligible for any prize. This offer is only valid once per person, computer, IP address or household. HighRoller and Games Global reserves the right to cancel or amend the promotion at any point and disqualify players who are deemed to be abusing the promotional terms and conditions. HighRoller and Games Global reserves the right to void scores, or not pay out a prize, where all or part of the score results from any obvious error, mistake or technical fault (including incorrect game payouts) whether caused by a machine or human error in respect of any of the participating games. Standard Terms and Conditions for HighRoller apply.
christmas highroller

Trå inn i eventyrland med 4 uker med turneringer og premiedryss. Nyt sesongen med spill, kontantpremier og overraskelsesgaver.

Turneringsuker:

  • Spill med ekte penger på utvalgte spill.
  • Få poeng fra største gevinstprosent på ett spinn.
  • Høyere poengverdi gir høyere poengsum.
  • Premiepott: €/$269 600.

Premiedryssuker:

  • Spill med ekte penger på utvalgte spill.
  • Ethvert spinn kan utløse en kontantpremie.
  • Premiepott: €/$230 400.

Kvalifiserande spill: 9 Masks of Fire King Millions, Mega Moolah Goddess, Hyperstrike King Millions, Paddys Pot Mega Moolah, Pots O Riches Mega Moolah, Starlite Fruits Mega Moolah, Thunderstruck II Maple Moolah, Thunderstruck II Mega Moolah, Immortal Romance Maple Moolah, Treasures of Kilauea Mega Moolah, 9 Blazing Diamonds Wowpot, Absolootly Mad: Mega Moolah, African Legends, Atlantean Treasures: Mega Moolah, Ancient Fortunes: Poseidon WOWPOT Megaways, Book of Mega Moolah, Book of Atem WOWPOT!, Fortunium Gold: Mega Moolah, Cash N Riches WOWPOT! Megaways, Queen Of Alexandria: Wowpot!, Sherlock and Moriarty WOWPOT!, Sisters of Oz: WowPot, Immortal Romance Mega Moolah, Wheel of Wishes, Juicy Joker Mega Moolah, Wolf Blaze WOWPOT! Megaways, Mega Moolah.

Kampanjeperiode: 09:01 CET 01/12/2023 – 09:59 CET 01/01/2024.
Kampanjen er delt inn i 4 uker, med turneringer og premiering:
Uke 1: 09:01 CET 01/12 – 09:59 CET 07/12
Uke 2: 09:01 CET 08/12 – 09:59 CET 14/12
Uke 3: 09:01 CET 15/12 – 09:59 CET 21/12
Uke 4: 09:01 CET 22/12/2023 – 09:59 CET 01/01/2024.
Spillere må velge Opt-In for å delta i turneringen.
Kun spill gjort med ekte penger kvalifiserer for denne kampanjen.
Utvalgte spill: 9 Masks of Fire King Millions, Mega Moolah Goddess, Hyperstrike King Millions, Paddys Pot Mega Moolah, Pots O Riches Mega Moolah, Starlite Fruits Mega Moolah, Thunderstruck II Maple Moolah, Thunderstruck II Mega Moolah, Immortal Romance Maple Moolah, Treasures av Kilauea Mega Moolah, 9 Blazing Diamonds Wowpot, Absolootly Mad: Mega Moolah, African Legends, Atlantean Treasures: Mega Moolah, Ancient Fortunes: Poseidon WOWPOT Megaways, Book of Mega Moolah, Book of Atem WOWPOT!, Fortunium Gold: Mega Moolah, Cash N Riches WOWPOT! Megaways, Queen Of Alexandria: Wowpot!, Sherlock og Moriarty WOWPOT!, Sisters of Oz: WowPot, Immortal Romance Mega Moolah, Wheel of Wishes, Juicy Joker Mega Moolah, Wolf Blaze WOWPOT! Megaways, Mega Moolah.
Turnering uke 1, 2, 3: €/$63 900
– €/$6000
– €/$3000
– €/$1500
– €/$1000
– €/$800
– €/$600
– €/$300
– €/$250
– €/$200
– €/$150
– 210. – €/$100
– 410. – €/$50
– 660. – €/$20
– 1000. – €/$15
– 15.000. – €/$10
– 2500. – €/$5
Turnering uke 4: €/$77 900
– €/$8000
– €/$4000
– €/$2500
– €/$1000
– €/$800
– €/$600
– €/$300
– €/$250
– €/$200
– €/$150
– 210. – €/$100
– 410. – €v50
– 660. – €/$20
– 1000. – €/$15
– 2000. – €/$10
– 4.000. – €/$5
Spillere vil bli tildelt poeng for å oppnå gevinstkriteriene definert som: den største gevinstprosenten fra et enkelt kvalifisert spinn. Poengmultiplikatoren er satt til 1000 for kampanjen. For eksempel, en spiller plasserer en €/$1 innsats og vinner €/$50 med ett kvalifiserende spinn, poengberegningen er: €/$50 (gevinster) delt på €/$1 (innsats) multiplisert med 1000 (poengmultiplikator) tilsvarer 50 000 poeng tildelt spilleren.
Jo høyere den totale verdien av poengene mottatt av en spiller med ett kvalifiserende spinn, desto høyere er spillerens poengsum.
Leaderboardet er rangert i henhold til en spillers poengsum. Poengsummen er basert på de høyeste poengene oppnådd hver gang de oppnår vinnerkriteriene under kampanjen, og erstatter den forrige poengsummen med den nye poengsummen (hvis høyere).
De beste poengsummene er rangert på toppen av ledertavlen.
I tilfeller med lik poengsum, blir spillerne som oppnådde dem først klassifisert høyere på ledertavlen.
Innsamlingen av poeng knyttet til turneringen er separat fra premiefallet, og utløser derfor ikke premiefall.
Premiene vil bli kreditert manuelt til vinnerne innen 2 virkedager.
Premiefall uke 1, 2, 3: €/$36 100
1 x €/$2500
9 x €/$1000
10 x €/$500
10 x €/$250
50 x €/$100
100 x €/$50
200 x €/$20
200 x €/$10
220 x €/$5
Premiefall uke 4: €/$34 850
1 x €/$2500
9 x €/$1000
10 x €/$500
50 x €/$250
100 x €/$100
800 x €/$50
1030 x €/$20
1500 x €/$10
1500 x €/$5
Premiefall vil bli tildelt tilfeldig gjennom kampanjen, etter at en spiller har gjort et kvalifiserende spinn.
Ett (1) kvalifiserende spinn på et valgt spill kan utløse ett (1) Premiefall.
Hvert premiefall er et fast kontantbeløp.
Premiene vil bli kreditert manuelt til vinnerne innen 2 virkedager.
I tilfeller av frakoblinger eller generelle tekniske problemer blir alle spinn som er berørt ugyldige og vil kanskje ikke inkluderes i kampanjen for scoringsformål.
Ved å delta i denne kampanjen, erkjenner og aksepterer spillere både inkludering i denne kampanjen og mulig visning av brukernavnet sammen med detaljene om enhver premie vunnet i kampanjeranglisten.
Hvis en spillers konto er selvekskludert eller blokkert i løpet av kampanjeperioden, vil spilleren ikke være kvalifisert for noen premie.
Dette tilbudet gjelder kun én gang per person, datamaskin, IP-adresse eller husstand.
HighRoller og Games Global forbeholder seg retten til å kansellere eller endre kampanjen når som helst og diskvalifisere spillere som anses å misbruke kampanjevilkårene.
HighRoller og Games Global forbeholder seg retten til å annullere poengsum, eller ikke utbetale en premie, der hele eller deler av poengsummen er et resultat av åpenbare feil, feil eller teknisk feil (inkludert feil utbetalinger av spill) enten de er forårsaket av en maskin eller menneskelig feil i respekt for noen av de deltakende spillene.
Standard vilkår og betingelser for HighRoller gjelder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *